Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


transducer (ทแร็นซดยูซ-เออะ) n.
1. เครื่องแปลงกำลังโดยเฉพาะหมายถึงเครื่องส่งวิทยุไป ก้นทะเล เพื่อหาความลึกหรือหาเรือใต้น้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน