Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


transceiver (ทแร็นซีฝ-เออะ) n.
1. เครื่องรับและส่งวิทยุรวมกันเป็นเครื่องเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน