Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


transaction (ทแร็นแซค-ฌัน) n.
1. ทำการ (ค้าขาย, ธุรกิจ), จัดการ, การซื้อขาย, การติดต่อ, ธุรกิจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน