Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


trammel (ทแรม-เม็ล) n. vt.
1. วงเวียน, วงเวียนเขียนรูปไข่
2. ขอแขวนกา
3. ปลอกเครื่องพันธนาการ
4. เครื่องกีดขวาง, สิ่งที่หน่วงให้ชักช้า, อุปสรรค, เป็นเครื่องขัดขวาง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน