Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


train (ทเรน) n. vt. vi.
1. ฝึกหัด, สั่งสอน, อบรม
2. (นักกีฬา) บำรุงตัว
3. ดัด
4. เล็ง
5. หางกระโปรงเจ้าสาวหรือสิงโต
6. แนว, แถว, บริวาร, สิ่งใดที่ต่อเนื่องกัน
7. ขบวน, ขบวนรถไฟ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน