Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


trafficked (ทแรฟ-ฟิคท) pt. pp.
1. ค้า, การค้า, ขาย
2. ถือเอา (คำเท็จ) เป็นสินค้า
3. การจราจร
4. การเดิน (ขบวนรถไฟ)
5. การขนส่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน