Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


track (ทแรค) n. vt. vi.
1. ทางเดินเท้า, ทางในป่า, ทางเกวียน
2. ทางที่ทำไว้สำหรับแข่งรถหรือวิ่งวัว
3. ทางรถไฟ
4. แนวทาง
5. ติดตามพบ, ติดตามรอยเท้า, ร่องรอย, รอยเท้า
6. คอยตาม, คอยฟัง
7. (ล้อ) ทับรอยกัน, ตรงกัน
8. ลาก
9. ช่วงกว้างระหว่างล้อ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน