Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


trace element
1. ธาตุแท้บางชนิด เช่นเหล็ก ที่พืชต้องการเล็กน้อยเป็นอาหาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน