Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


touch (ทัช) n. vi.
1. สู้, เสมอเหมือน, แวะ
2. แตะ, สัมผัส, ต้อง, แตะต้อง, ถูก
3. หยั่งถึง (ก้นแม่น้ำ)
4. ถู, เอาไปถูกัน
5. วิธีสัมผัส (เปียโน, พิมพ์ดีด)
6. หนัก), มือ (เบา
7. ลักษณะหนักเบาเวลากด, ลักษณะ, รส, เจือ, ตกแต่ง, แต้มต่อ
8. จำนวนนิดหน่อย
9. ทำให้รู้สึกสงสาร
10. เกี่ยวเนื่องกับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน