Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


touch-me-not
1. (บุคคล) ที่วางปึ่งเหมือนจะพูดว่าอย่ามาแตะต้องฉัน, (วัตถุ) ไม่สมควรแตะต้อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน