Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


totem (โท-เท็ม) n. vt.
1. รูปสัตว์ที่ชาวอินเดียนแดงในอเมริกาปักไว้บนเสาที่เรียกว่า totem pole หรือ totem post สำหรับบูชาหรือเป็นเครื่องหมายของเผ่า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน