Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tot (ท็อท) n. vt. vi.
1. เด็กเล็ก, หนูน้อย, รวม, สรุป
2. (ดื่ม) อึกหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน