Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


torsion bar
1. เหล็กเกาะแกนล้อหน้ารถยนต์ทั้งสองข้าง เพื่อช่วยให้รถตั้งตัวตรงเวลาเลี้ยว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน