Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


toreador (ทอ-ริอะดอ) n.
1. คนขี่ม้าสู้กับวัว ในกีฬาแทงวัวของสเปน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน