Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tonnage n.
1. ดู ton น้ำหนัก
2. น้ำหนักหรือขนาดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด คิดเป็นตัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน