Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


toll (โทล) n. vt. vi.
1. ตี, อากร, ส่วย, ภาษี, ตีบอก (เวลา), (ระฆัง) ดัง, ย่ำ (ระฆัง)
2. เงินค่าผ่านถนน
3. ค่าวางของขายตามตลาด, ค่าจ้าง, ค่าชัก
4. ข้าวที่เจ้าของโรงสีชักไว้เป็นค่าสีข้าว
5. การเสีย (ชีวิต)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน