Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


toast (โทซท) n. vt. vi.
1. ขนมปังปิ้ง, ปิ้ง, ย่าง, อังไฟร้อนเต็มที่
2. ดื่มให้พร, บุคคล ชาติ วัตถุ ที่รับการดื่มให้พร
3. ผู้ที่คนนิยม โดยเฉพาะหมายถึงนางละคร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน