Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


to (ทู) adv. pre.
1. ได้สติ, ฟื้น, เรียบร้อย, (ประตู) ปิดสนิท, เข้าที่
2. ไปทาง, จนกระทั่ง, จนถึง, ไปสู่, ไปยัง, ไปในทาง, มาถึง, ไปถึง
3. ต่อ, กับ, เด็ก, แก่, ให้แก่
4. ตาม (สั่ง, ส่วน)
5. คลอ
6. ตรงกับ, เข้ากับ
7. (เอา) เป็น (ภรรยา, พ่อตา)
8. เพื่อจะ, ในอันที่จะ, การที่จะ, จะ
9. ใกล้, จวบ, จวน
10. หยุดลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน