Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


titration (ไททเร-ฌัน) n.
1. วิเคราะห์ (วัตถุ, น้ำยา) ในทางเคมี ให้รู้ปริมาณของธาตุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน