Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


titillating (ทีท-อิเลทิง) adj.
1. จั๊กจี้, ทำให้ซ่าอย่างสบาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน