Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tissue (ทีฌ-ยู)
1. = it is มันเป็น, เนื้อหนังของร่างกายสัตว์ คน ต้นไม้ รวมทั้งเส้นเอ็น มัน พังผืด
2. เนื้อเยื่อ
3. ผ้า, เนื้อผ้า, สิ่งใดๆที่บางอย่างผ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน