Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tire (ไทร) vt. vi.
1. แผ่นเหล็กรอบล้อรถชนิดที่ไม่มียาง, ทำให้เหนื่อยหรือเบื่อ, หน่าย (รัก)
2. ยางนอกรถ
3. ใส่เหล็กหรือยาง (ล้อรถ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน