Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tinsel (ทีน-เซ็ล) n. vt.
1. ทองอังกฤษ
2. แผ่นโลหะบาง ๆ เป็นสีต่าง ๆ สำหรับประดับ, เครื่องประดับแวววับ, ของประดับที่ไม่มีค่า, ของทองเหลือง, ของเก๊, ประดับด้วยของเก๊, ทำขึ้นตบตา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน