Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tincture of iodine
1. ไอโอดินละลายแอลกอฮอล์, ผสมสี
2. แต้มสี, ย้อม
3. มีรส, มีกลิ่นกระเดียด (ไปในทางลัทธิของมาร์กซ์)
4. หยด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน