Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


time (ไทม) n. adj. vt. vi.
1. เวลา, กาล, ชั่วเวลา, กะเวลา
2. จังหวะ, กะจังหวะ
3. ตั้ง (ไฟหรือลิ้นเครื่องกลไก)
4. จับเวลา (ม้า), จับนาฬิกา, วัดเวลา
5. สมัย, อายุ
6. ชั่วคราว
7. หน, ครั้ง, เท่า
8. วันตาย, วาระ, เวร, กำหนด
9. โอกาส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน