Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tier (เทีย) n. vt.
1. ชั้นหรือหลั่น
2. ทำเป็นชั้นหรือหลั่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน