Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tie up
1. ไม่เป็นที่ตกลงกัน, ตรึงกันอยู่
2. จม (เงินทุน) ไว้เฉยๆ
3. ผูกติดกัน, การโยงให้ติดกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน