Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tie rod
1. เหล็กตาม
2. เหล็กหัวต่อรางรถ
3. คันต่อล้อหน้ารถยนต์ให้เลี้ยวเท่ากัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน