Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


tidal (ไทด-แอ็ล) adj.
1. ดู tide น้ำ, เกี่ยวกับน้ำขึ้นน้ำลง, (แม่น้ำ, อ่าว) ที่น้ำขึ้นลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน