Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ticktock (ทีค-ท็อค) n.
1. เสียงติ๊กแต๊กอย่างนาฬิกา
2. สัญญาลับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน