Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ticket-of-leave
1. บัตรพักโทษที่เจ้าหน้าที่ออกให้นักโทษประพฤติตัวดี เพื่อกลับไปอยู่บ้านได้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน