Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ticker (ทีค-เคอะ) n.
1. นาฬิกาพก
2. เครื่องรับโทรเลข, เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นสินค้าและข่าวการค้าออกมาโดยตรง ซึ่งใช้กันในสำนักค้าขายในอเมริกาหัวใจ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน