Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


thus (ฑัซ) adv.
1. เช่นนี้, นี้, ดังนี้, ด้วยเหตุนี้, ด้วยประการฉะนี้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน