Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


thrown (ธโรน) pp.
1. ระยะเคลื่อน, ระยะตก
2. ขว้าง, ฟาด, เหวี่ยง, โยน, ปา, ทอย
3. ทอด (ลูกเต๋า), ระยะขว้าง (อิฐถึง)
4. ผลัก, ผงะ
5. สาด, ส่อง (แสง), พ่น, พุ่ง
6. ส่ง (จูบ)
7. ทำให้ตกอยู่ในฐานะ
8. เหลียว, กลอก (ตา)
9. โผ, ทิ้ง (ตัว)
10. มอบ, ถวาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน