Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


three-phase adj.
1. ไฟฟ้าสลับสามสายซึ่งแท้จริงเป็นการรวมวงจรไฟสามวงจร แต่ละวงห่างกัน ๑๒๐ องศา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน