Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


thistle (ธีซ'-ล) n.
1. ไม้มีหนามจำพวกผักโขม ดอกม่วงเหลือง หรือขาวเป็นเครื่องหมายแห่งสกอตแลนด์, เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหล่าหนึ่งของสกอต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน