Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


thermopile
1. เครื่องเปลี่ยนความร้อนเป็นไฟฟ้า ทำด้วยโลหะหลายอย่างซ้อนกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน