Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


therm (เธิม) n.
1. หน่วยวัดปริมาณความร้อน เท่ากับความร้อนที่ต้องใช้ในการอุ่นน้ำหนึ่งกรัม ให้ร้อนขึ้นหนึ่งพันองศาเซลเซียส

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน