Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


therefore (แฑ-โฟ) adv.
1. เนื่องจากนั้น, เพราะฉะนั้น, ดังนั้น, เช่นนั้น, โดยเหตุนั้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน