Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


theory (ธี-โอะริ) n.
1. ข้อสมมุติ, ความเห็น, หลักความเห็น, หลัก, กฎ, ทฤษฎี, หลักความรู้ในวิชาหนึ่งวิชาใด, เหตุผล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน