Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


theoretical (ธีโอะเรท-อิแค็ล) adj.
1. ตามเหตุผล, ตามหลักวิชา, ถือเหตุผล, ตามความคิดนึก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน