Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


theomania
1. การเชื่อว่าตนเองเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือความบ้าในศาสนา, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ ธี- หรืออย่างคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน