Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


theo- (ธี-โอะ)
1. ใช้เติมหน้าคำ แปลว่า พระผู้เป็นเจ้าหรือศาสนาหรือเทวดา เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน