Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


then (เฑ็น) n. adj. adv.
1. เวลานั้น, ตอนนั้น, ในครั้งนั้น, สมัยนั้น
2. ครั้นแล้ว
3. กระนั้น, ดังนั้น, ถ้าเช่นนั้น
4. ซี, เถอะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน