Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


theme (ธีม) n.
1. หัวข้อ, ใจความ, แก่น, สาร
2. เรื่องของหนังสือ คำพูดความนึกคิด
3. แนวของเพลง รูปภาพหรือศิลปวัตถุที่ผู้ประกอบมุ่งจะก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกแก่ผู้สดับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน