Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


the elect
1. ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก, พวกที่สวรรค์โปรดปรานเป็นพิเศษ, พวกชั้นพิเศษ, พวกผู้ดี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน