Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


the Titanic
1. เรือ ไทแทน-อิค ลำใหญ่ของอังกฤษสร้างขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๑๒ พอเดินครั้งแรกก็ชนน้ำแข็งอับปาง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน