Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


the Reformation
1. การแก้ไขดัดแปลงศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่ ๑๖ แห่งคริสต์กาล ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน