Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


the Honorable
1. คำนำหน้าเรียกบุตรรอง ๆ ของขุนนางผู้ใหญ่นางพระกำนัล นางสนองพระโอษฐ์ ผู้พิพากษารัฐมนตรีในรัฐบาลเมืองขึ้นของอังกฤษ, คุณ, ท่าน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน