Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


thaw (ธอ) n. vt. vi.
1. (หิมะ) ละลาย, อากาศอุ่นพอหิมะละลาย
2. ทำให้ใจอ่อนลง, หายโกรธ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน